Waarom kies je best voor een erkende vastgoedmakelaar?

Een officieel erkende vastgoedmakelaar herken je aan het erkenningsnummer van het BIV, het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. Het is een bewijs dat de makelaar het beroep mag uitoefenen en over de juiste bekwaamheden en opleidingen beschikt. Controleer dus zeker of jouw vastgoedmakelaar die erkenning heeft. Lees hier verder.

*Dit is louter informatief en streeft geen juridische volledigheid na*