Hoe of wie maakt een postinterventiedossier laten opmaken?

Het postinterventiedossier of PID wordt opgemaakt en aangevuld door een veiligheidscoördinator. Op bouwplaatsen met slechts één aannemer dient de opdrachtgever zelf een (vereenvoudigd) PID op te stellen of hiervoor een derde aan te stellen. Wanneer de eigenaar zelf werken uitvoert, is hijzelf verantwoordelijk voor de opmaak of de aanvulling van het PID. Lees hier verder.

*Dit is louter informatief en streeft geen juridische volledigheid na*